Německý jazyk

 

Německý jazyk – úroveň I, II, III

Pro koho je přípravný kurz určen?
• pro všechny děti a dospělé

Co je cílem kurzu?

  • komunikovat v cizím jazyce
  • osvojit si základy gramatiky i výslovnosti
  • součástí kurzu jsou i domácí úlohy
  • připravit se na státní maturitní zkoušku

Co vše je v ceně kurzu zahrnuto?
• veškeré výukové materiály zdarma
• zapůjčení studijních podkladů a učebnic
• možnost nahrazení si výuky v jiném paralelním kurzu

Maximální počet dětí / dospělých ve skupince je 4.

Bližší informace o školním roce 2019/2020 : vendula.chroma@email.cz