Náš Team

VENDULA

Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP, obor Český jazyk a literatura a Německý jazyk.
V rámci svého oboru pokračovala ve studiu na FF UK.
Těšit se na Vás bude v kurzech českého jazyka od nejmenších až po maturanty, v kurzu němčiny pro začátečníky a v jógovém kurzu pro děti.
Náš Team

JARDA

Dokončil bakalářské studium Filozofické fakulty UK (Český jazyk a literatura), ve studiu  pokračuje na Pedagogické fakultě UK, obor Český jazyk a Pedagogika.
S oblíbeným lektorem českého jazyka a angličtiny se můžete potkat při přípravných kurzech českého jazyka na SŠ nebo v kurzech angličtiny pro děti:)