Novinky

Novinky

BUĎTE S NÁMI V KURZU:))

IMG_7239.JPGOd září se na Vás těšíme v Zámecké 36!

Vedle stálých kurzů angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny, češtiny pro cizince Vám nově nabídneme také španělštinu pro malé začátečníky.

Výtvarný kurz s Helenkou Gajdošíkovou.

Keramiku s Vierkou Baco.

Pokračujeme v přípravných kurzech z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám i k maturitě.

Těšíme se na Vás při Muzicírování s Káťou a Montessori hrátkách s Barčou.

Bližší informace: vendula.chroma@email.cz

Novinky

Novinky

Od pondělí 8.října 2018 jsme opět v Zámecké 36. Na půdě se stále ještě pracuje, ale v přízemí jsme na Vás připraveni! Sledujte také náš FB. Od pondělí 15.října 2018 zahajujeme P Ř Í P R A V N É   K U R Z Y  k přijímacím zkouškám.

Matematika: středa 17:00 – 18:00 a 18:00 – 19:00, čtvrtek 15:00 – 16:00 a 16:00 – 17:00

Český jazyk: čtvrtek 15:00 – 16:00 a 16:00 – 17:00 a 17:00 -18:00 a pondělí 16:00 – 17:00

 

 

Novinky

Muzicírování

Kurz pro malé hudebníky pod vedením lektorky Káti, která se hudbě věnuje celý život. Veselá hodina zpěvu, říkadel, rytmických i pohybových her, výtvarných aktivit a především hrátek s různými hudebními nástroji.

Při počtu 6 přihlášených muzikantů otevřeme kurz v                                                                                                                     p o n d ě l í   8. l i s t o p a d u   2018  v 10:00.

Maximální počet:  8 dětí

Věk: 2 – ……

Každé pondělí od 10:00 – 11:00

Cena: 5 lekcí/ 400,- Kč

Zámecká 36

Do kurzu je  n u t n é   s e   p ř i h l á s i t:  vendula.chroma@email.cz

 

Náš Team

VENDULA

Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP, obor Český jazyk a literatura a Německý jazyk.
V rámci svého oboru pokračovala ve studiu na FF UK.
Těšit se na Vás bude v kurzech českého jazyka od nejmenších až po maturanty, v kurzu němčiny pro začátečníky a v jógovém kurzu pro děti.
Náš Team

JARDA

Dokončil bakalářské studium Filozofické fakulty UK (Český jazyk a literatura), ve studiu  pokračuje na Pedagogické fakultě UK, obor Český jazyk a Pedagogika.
S oblíbeným lektorem českého jazyka a angličtiny se můžete potkat při přípravných kurzech českého jazyka na SŠ nebo v kurzech angličtiny pro děti:)